Hematüri (İdrarda Kan Olması)

Hematüri (İdrarda Kan Olması)

İdrarda ( görülmesi gereken miktardan daha fazla ) eritrosit ( kan ) görülmesine, hematüri denilir.

 

Tanı

Santrifüje edilmiş sabah ilk idrarda;

1) Mikroskopta 10X40 büyütmede her alanda 5’ten fazla eritrosit saptanması;

2) Dipstick (idrar çubuğu) ile değerlendirmede yeşil renk saptanması;

3) Otoanalizör (makina ile sayım) ile mikro litre (ml)’de 10-20’den fazla eritrosit saptanmasıdır.

 

Hemoglobinüri-miyoglobinüri

İdrarda eritrosit=kan olmadan hemoglobin ve myoglobinin varlığı da idrar daldırma çubuğunda yeşil renge neden olur. Hematüri nedeniyle idrar incelemesinde mikroskobik idrar değerlendirilmesi de mutlaka yapılmalıdır.

 

Mikroskopik hematüri

İdrarda renk değişikliği olmaksızın (idrar normal sarı renkte) ve sadece kimyasal testlerle ya da mikroskobik inceleme ile eritrosit (kanama) saptanıyorsa bu duruma mikroskobik hematüri denir.

 

Semptomatik mikroskopik hematüri : Mikroskobik hematüri bulgusuna başka yakınmalar ve fizik muayene bulguları eşlik ediyorsa,

Kalıcı hematüri : Her idrar tahlilinde, devamlı hematüri tespit ediliyor (özellikle mikroskobik hematüridir) ise

Tekrarlayan hematüri : İdrar tahlillerinde arada bir dönem idrar normal izleniyor, bir süreden sonra bir dönem hematüri (makroskopik veya mikroskopik olabilir) saptanıyor ise

 

Hematüri nedenleri

1- Glomerüler hastalıklar

2- Nefrolitiyazis (üriner sistemde taş) , hiperkalsiüri

3- Enfeksiyonlar

4- Anatomik anormallikler

5- Hemorajik, hemolitik hastalıklar

6- Vasküler hastalıklar

7- İntersitisyel nefritler ve tubulointerstisyel hastalıklar

8- Vaskülitler

9- Kistik hastalıklar

10- Travma-yaralanmalar

11- Tümörler

12- ilaçlar

13- Ateş yüksekliği’dir.

 

İzlem

Bilinç bulanıklığı, makroskobik hematüri ve tansiyon yüksekliği olanlar ile makroskobik hematüri ve ödem olan hastalar hastaneye yatırılmalıdır. Kısa süreli izole mikroskopik (proteinüri, hipertansiyon, böbrek yetmezliği olmayan) hematüri önemli değildir. Fakat, bu tür hastalarda izole mikroskopik hematüri sebat ediyor ise veya tekrarlıyor ise bunun nedeni bazı genetik hastalıklar olabilir. Hematürisi olan hastalar mutlak değerlendirilmeli ve hastalığın ayırıcı tanısının yapılmalıdır.

social position

Bu yazıyı paylaş

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Randevu Al
Yol Tarifi